Vind zelf uw antwoord:

Garantie voorwaarden

De garantie is bedoeld om jou als consument te beschermen, zodat je van een deugdelijk product kunt genieten. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie dient het product normaal gebruikt te worden, zoals redelijkerwijs mag worden verwacht. 

Als consument heeft u, bij normaal gebruik, ten minste 2 jaar recht op de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat men er in redelijkheid van mag verwachten. De onderstaande garanties doen niets af aan de wettelijke garantie.

Buiten de wettelijke garantie heeft u uiteraard ook nog rechten. Deze staan beschreven in de verkoopvoorwaarden. De garantie gaat in vanaf de factuurdatum.

 


In onderstaande gevallen kun je geen aanspraak maken op wettelijke garantie:

  • bij beschadiging of in geval van defecten veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid;
  • bij ondeskundig of onoordeelkundig gebruik;
  • bij het nalaten tijdig onderhoud te plegen of bij onjuist onderhoud;
  • in geval van gebruik van een product anders dan voor privĂ©gebruik;
  • bij het blootstellen van een product aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
  • bij (over)verhitting door of blootstelling aan verwarmingsbronnen;
  • bij reparaties verricht door uzelf of door derden, tenzij CampusShop je daarvoor op voorhand schriftelijktoestemming heeft gegeven;
  • bij normale slijtage;
  • als er sprake is van externe onheilen (zoals brand, bliksem, waterschade,val-of stootschade);
  • het defect is ontstaan door een virus, illegale software of na onjuiste installatie van software. 

Zie de Algemene Voorwaarden voor meer informatie.

Let op: Op verbruiksartikelen zoals accu's, downloads en cartridges geldt een beperkte garantie.

Wanneer er sprake is van een defect buiten garantie, vervalt de Snelle Studenten Service en daarbij het recht op een leenlaptop.


Andere klanten wilden ook weten:

Hoe meld ik een reparatie aan?

Hoe lang heb ik recht op garantie

Alle vragen over garantie..


 

Mogelijk gemaakt door Zendesk